www.8814.com,8814c.com

三效蒸发器

三效蒸发器流程图
       中式三效蒸发器应用范围
       以下几种场合:
       1、浓缩稀溶液直接制取产品或将浓溶液再处理(如冷却结晶)制取固体产品,例如电解烧碱液的浓缩,食糖水溶液的浓缩及各个果汁的浓缩等;
       2、同时浓缩溶液和回收溶剂,例如有机磷农药苯溶液的浓缩脱苯,生产酒精浸出液的蒸发等;
       3、为了获得干净的溶剂,例如海水净化等。 

XML 地图 | Sitemap 地图