www.8814.com,8814c.com

多效蒸发器

多效蒸发器结晶装置       多效蒸发器结晶装置设计流程:
       1、数据准备工作;
       2、工艺流程明确;
       3、效数的明确;
       4、工艺物料与热量衡算;
       5、设备结构的工艺计算;
       6、辅助设备设计方面。
       多效蒸发结晶器装置工艺设计是一系列的换热、蒸发、分离的系统集成,具有相当程度的耦合性,从而增加了其复杂性,所以在设备工艺设计时要以保障设备的稳定性、安全性、经济性和协调性为主。

XML 地图 | Sitemap 地图