www.8814.com,8814c.com

产品百科

工业生产中应用多效蒸发操作有哪几种场合

       多效蒸发操的蒸发操作就是用加热的方法,将含有不挥发性溶质的溶液加热至沸腾状况,使部分溶剂汽化并被移除,从而上升溶剂中溶质浓度的单元操作。工业生产中应用蒸发操作有以下几种场合:
       1、浓缩稀溶液直接制取产品或将浓溶液再处理(如冷却结晶)制取固体产品,例如电解烧碱液的浓缩,食糖水溶液的浓缩及各个果汁的浓缩等。
       2、同时浓缩溶液和回收溶剂,例如有机磷农药苯溶液的浓缩脱苯,中药生产中酒精浸出液的蒸发等。
       3、为了获得纯净的溶剂,例如海水淡化等。
       总之,在化学工业、食品工业、制药等工业中,多效蒸发操的蒸发操作被广为应用。
       转载请注明出处:

XML 地图 | Sitemap 地图